Topservers ontvangt regelmatig verzoeken tot sponsoring van zeer uiteenlopende projecten. Helaas is het voor ons niet mogelijk alle sponsorverzoeken in te vullen. Uiteraard denken we wel graag mee wat we voor jouw project kunnen betekenen.

Ons uitgangspunt voor sponsoring is:

  • Sponsoring van projecten welke te maken hebben met ‘snelheid’
    Wij sponsoren bijvoorbeeld motorcrosser Jordy Kouvelt
  • Sponsoring van stichtingen t.b.v. ernstig zieken
    Wij sponsoren regelmatig websites en/of blogs van en voor ernstig zieke mensen welke online mensen op de hoogte willen houden of stichtingen welke geld inzamelen voor het mogelijk maken van behandeling van ernstig zieke mensen.
  • (Deel-) Sponsoring van non-profit organisaties en stichtingen
    Wij sponsoren regelmatig diverse goede doelen zoals het Rode Kruis

Het voldoen aan bovenstaande criteria geeft geen garantie tot sponsoring. Wij nodigen je graag uit jouw project toe te lichten en een sponsorverzoek te sturen. Je kunt dit doen via ons algemene e-mailadres info@topservers.nl.